Aankoop & Verkoop

Een vastgoedobject aan- of verkopen is over het algemeen niet iets dat u iedere dag doet, zeker niet als particuliere belegger. Solide [ vastgoedbeheer staat u bij met raad en daad. Onze vastgoedspecialisten hebben kennis van de huidige (lokale) vastgoedmarkt, zijn bouwkundig sterk onderlegd en kunnen u adviseren bij de onderhandelingen.

Aankoop

Welke vastgoedobjecten zijn interessant, wat is de bouwkundige staat van een vastgoedobject, welke kansen biedt een beleggingsobject en wat schrijft de lokale wet- en regelgeving voor? Solide [ vastgoedbeheer begeleidt u op deskundige wijze bij de aankoop van het door u beoogde beleggingsobject. Bovendien onderzoeken we voor u of de benodigde vergunningen aanwezig zijn en controleren we of deze vergunningen volstaan. Zo voorkomen we verrassingen na aankoop.

Dankzij ons stevige netwerk in de Noord-Nederlandse vastgoedwereld hebben we goed zicht op vastgoedobjecten die in de stille verkoop gaan. Indien gewenst kunnen wij u proactief attenderen op het actuele aanbod van kansrijke beleggingsobjecten. Het prettige is dat u het volledige traject van aankoop tot verhuur en beheer bij Solide [ vastgoedbeheer kunt neerleggen: volledige ontzorging en slechts één contactpersoon.

Verkoop

De rendementen van uw vastgoedobject staan of vallen bij de huurstroom en de (toekomstige) verkoopwaarde van het pand. U bepaalt de waarde van het vastgoedobject immers aan de hand van de huurstroom. Als u het pand wilt verkopen, is het van belang een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren. Solide [ vastgoedbeheer begeleidt, adviseert en ondersteunt u bij die verkoop. Dat houdt in dat onze specialisten u helpen bij:

  • Het bepalen van de waarde van de woning. We voeren een bouwkundige inspectie uit en combineren die gegevens met onze kennis van de vastgoedmarkt. Op die manier bepalen we de waarde van de woning en adviseren we welke verkoopprijs u het beste kunt hanteren.
  • Waardecreatie. Het kan zijn dat relatief kleine ingrepen aan het pand de waarde behoorlijk doen stijgen. De specialisten van Solide [ vastgoedbeheer geven u dan ook altijd een eerlijk advies over de optimalisatiemogelijkheden, zodat u het maximale uit de verkoop kunt halen.
  • Ondersteuning bij de verkoop. Solide [ vastgoedbeheer heeft een groot netwerk en kan uw pand  onder de aandacht brengen bij mogelijk geïnteresseerde investeerders. Als uw pand in de publieke verkoop komt, stellen wij het verkoopmateriaal voor u samen en zorgen we ervoor dat uw pand ook online de aandacht krijgt die het verdient.
  • Verkoopbegeleiding. Als u Solide [ vastgoedbeheer inschakelt voor de verkoop van uw vastgoedobject zijn wij het eerste aanspreekpunt. Onze specialisten plannen en begeleiden de bezichtigingen, onderhouden het contact met geïnteresseerden en voeren de onderhandelingen met potentiële kopers – uiteraard in nauw overleg met u als verkopende partij.
  • Afhandeling. Is er overeenstemming bereikt over de verkoopprijs en de voorwaarden, dan verzamelen we alle documentatie, stellen we de koopakte op en zorgen we ervoor dat u alleen nog een handtekening hoeft te zetten. De eindinspectie verzorgen we uiteraard ook voor u.